Politeknik METrO Johor Bahru

Font Size

Cpanel

Kursus Material Handling Equipment At Warehouse

Kursus “Material Handling Equipment At Warehouse” memberikan pengetahuan asas kepada bakal logisticians untuk mengenal peralatan asas, kelengkapan mesin, forklift dan bagaimana cara maintenance yang baik dan benar sesuai dengan panduan atau manual service, sehingga tidak berlaku kesalahan, kerosakan serta juga memberikan orientasi job training kepada bakal logisticians dengan tunjuk ajar oleh senior logisticians, Mr Kumar a/l Marappan.

Walaupun pendedahan diberi kepada pelajar DLS semester 1 yang masih baru dengan ilmu logistik, kursus ini telah dapat dimanfaatkan oleh pelajar dengan memenuhi objektif di bawah:-

1. Recognize material handling requirements in managing warehouse resources
a. Storage requirement
b. Handling requirement

2. Identify material handling equipment
a. Benefits and limitations
b. Types of equipment needed
c. Material handling systems
d. Selection of material handling equipment

DSC 0253

Mr Kumar A/L Marappan menerangkan konsep asas industrial trucks in warehouse

DSC 0226

Tayangan video kemalangan forklift jika penggunaannya tidak digunakan mengikut tatacara yang betul

DSC 0248

Penerangan asas mengenai type of conveyers

DSC 0223

Semua Pelajar DLS Semester 1 menyertai kursus ini