Politeknik METrO Johor Bahru

Font Size

Cpanel

Pengenalan

Pusat Pembangunan Dan Kecemerlangan Staf (PPKS) mula ditubuhkan pada 19 Disember 2011 selaras dengan penstrukturan semula organisasi PMJBpada masa tersebut. Pusat ini di bawah seliaan dan pengurusan  Pegawai PPKS iaitu Pn Hazlin Binti Jamari dengan seorang Pekerja Sambilan Harian.

Misi:

  1. Menggalakkan pembangunan dan kecemerlangan  diri dan kerjaya  staf di PMJB dengan menyediakan pelan dan peluang-peluang latihan serta program yang intensif selaras dengan visi, misi dan objektif strategik Jabatan Pengajian Politeknik.
  2. Memastikan semua staf di PMJB mencapai 100%  10 hari latihan setiap tahun