Politeknik METrO Johor Bahru

Font Size

Cpanel

Visi Dan Misi

Visi

  • Melatih dan mendidik barisan kepimpinan pemimpin peringkat Politeknik METrO Johor Bahru.
  • Menjadi pengantaraan dan saluran rasmi perhubungan antara pelajar dengan pihak pengurusan Politeknik METrO Johor Bahru
  • Membantu pihak pengurusan dalam mengenalpasti masalah-masalah yang dihadapi oleh pelajar dan membantu para pelajar untuk memohon keperluan-keperluan yang diperlukan oleh pihak pelajar bagi menjaga kebajikan serta memudahkan pengurusan.
  • Merancang dan melaksanakan pelbagai aktiviti dan program yang dapat membantu pelajar Politeknik METrO Johor Bahru
  • Peneraju ke arah pembangunan modal insan.

Misi

  • Merancang dan melaksanakan pelbagai aktiviti untuk pelajar
  • menggalakkan penyertaan aktif pelajar pelbagai etnik dan agama dalam setiap aktiviti yang dilaksanakan
  • Menyediakan saluran perhubungan bagi membantu menyampaikan permasalahan dan cadangan pelajar berhubung kebajikan pelajar kepada pihak pengurusan.
  • Perintis ke arah inovasi terkini.