Politeknik METrO Johor Bahru

Font Size

Cpanel

Objektif

  • Menjadi perantara antara pelajar dan pihak pengurusan kolej dalam sebarang aktiviti yang berkaitan dengan kebajikan dan keselesaan kehidupan pelajar politeknik.
  • Menyelia kemudahan-kemudahan yang diperlukan oleh pelajar dari semasa ke semasa.
  • Membuat cadangan, maklumbalas dan rayuan kepada pihak pengurusan mengenai perkara-perkara yang dapat meningkatkan proses pengajaran dan pembelajaran di bilik-bilik kuliah/tutoran/makmal, dan perpustakaan.
  • Membantu pihak pengurusan dalam menguatkuasa dan memelihara sahsiah pelajar dari semasa ke semasa ke semasa.
  • Membantu pihak pengurusan meningkatkan dan memupuk semangat perpaduan dan persefahaman di kalangan pelajar.
  • Merancang, menguruskan dan menjalankan pelbagai aktiviti yang sesuai dengan kebenaran pihak pengurusan politeknik dari semasa ke semasa.

Slogan JPP

"Kewibawaan Siswa ke Generasi Kegemilangan"