Politeknik METrO Johor Bahru

Font Size

Cpanel

Pengenalan

Unit penyelidikan dan inovasi PMJB diujudkan pada tahun 2012.

Matlamat : menghasilkan bahan penyelidikan bermutu tinggi serta menguruskan penyelidikan dan inovasi  dengan lebih teratur dan sistematik.

Misi : membudayakan aktiviti penyelidikan dan inovasi di kalangan tenaga akademik dengan berwibawa dan cekap.

Visi : menjadikan UPI sebagai pusat rujukan penyelidikan dan inovasi terbaik.

OBJEKTIF:

1. Merancang dan melaksanakan aktitiviti berkaitan penyelidikan, inovasi dan pengurusan pengetahuan.

2. Melaksanakan pengurusan bank data penyelidikan dan menyebarkan dapatan penyelidikan dalam bentuk jurnal/buletin/diges.

3. Menjadi pusat penyelarasan aktiviti penyelidikan dan inovasi.

4. Menyebar dan mengurus maklumat di peringkat politeknik.

5. Menjadi pusat pengumpulan maklumat dan penghasilan rekod produk / bahan projek, dan inovasi politeknik.