Politeknik METrO Johor Bahru

Font Size

Cpanel

Pengenalan

Unit Jaminan Kualiti  bertanggungjawab untuk  merancang, melaksana dan memantau keberkesanan program-program berkaitan sistem pengurusan kualiti, di samping menjadi penyelaras (koordinator) kepada pegawai-pegawai kualiti di jabatan dan unit. 

 

Objektif

Objektif penubuhan unit ini adalah untuk menyelaras dan mengimplementasikan sistem pengurusan kualiti ke arah memantapkan peranan warga PMJB  yang lebih komited terhadap kesinambungan kecemerlangan organisasi.