03/19 2013

Pengenalan

Unit ICT Politeknik METrO Johor Bahru bertanggungjawab untuk membantu tugas-tugas pengurusan politeknik yang berkaitan dengan ICT. Unit ini adalah bertanggungjawab dalam memastikan semua prasarana ICT sentiasa berfungsi dengan baik dan lancar. Unit ICT juga berperanan menyediakan platform laman web sebagai perantara diantara pihak politeknik dan masyarakat setempat.