03/18 2013

Pengenalan

Unit Sukan bertanggungjawab bagi merancang, mengurus dan menyelaras semua aktiviti-aktiviti serta menyediakan kemudahan sukan kepada pelajar politeknik.