03/18 2013

Fungsi Utama

1.Urusan Penyediaan Takwim Kerja Sukan

2. Urusan Pendaftaran Kegiatan Sukan

3. Urusan Pelaksanaan kegiatan sukan

4. Urusan kewanan dan perolehan perlatan sukan