10/03 2013

ARAHAN-ARAHAN PEPERIKSAAN DAN KAEDAH PENILAIAN

Arahan-arahan peperiksaan dan kaedah penilaian

ARAHAN-ARAHAN PEPERIKSAAN DAN KAEDAH PENILAIAN

Dikeluarkan Oleh :

Bahagian Peperiksaan dan Penilaian

Jabatan Pengajian Politeknik