10/03 2013

ARAHAN-ARAHAN PEPERIKSAAN DAN KAEDAH PENILAIAN (PRA DIPLOMA POLITEKNIK

Arahan-arahan peperiksaan dan kaedah penilaian pra

ARAHAN-ARAHAN PEPERIKSAAN DAN KAEDAH PENILAIAN (PRA DIPLOMA POLITEKNIK

Dikeluarkan Oleh :

Bahagian Peperiksaan dan Penilaian

Jabatan Pengajian Politeknik