Politeknik METrO Johor Bahru

Font Size

Cpanel

Pengenalan

KOKURIKULUM  memfokuskan kepada penyediaan pengetahuan dan pengalaman yang boleh dijalankan di dalam dan di luar bilik kuliah bagi perkembangan mental, minat, bakat, jasmani, rohani dan pembentukan nilai-nilai estetika serta sosial yang positif.