05/16 2013

Pengenalan

Unit Pembangunan Instruksional dan MultimediaPMJBadalah sebuah unit sokongan penting bagi melancarkan lagi pengurusan politeknik.

Peranan UIDM:

  1. UIDM bertanggungjawab menyalurkan teknologi multimedia dan meningkatkan kualiti yang melibatkan proses pengajaran dan pembelajaran di politeknik
  2. UIDM bertanggungjawab memberi sokongan teknikal yang melibatkan teknologi multimedia kepada pihak pentadbiran mahupun pihak jabatan akademik dalam setiap aktiviti atau program yang dilaksanakan.
  3. UIDM bertanggungjawab mengumpul, menyimpan dan menyebarkan bahan multimedia untuk semua aktiviti yang dijalankan di politeknik