Politeknik METrO Johor Bahru

Font Size

Cpanel

Fungsi Utama

  1. Menyelaras aktiviti-aktiviti penyelidikan dan inovasi di peringkat PMJB
  2. Menyelaras, merancang, mengurus dan memantau pembentangan kertas kerja di seminar, bengkel, persidangan peringkat politeknik, kebangsaan maupun antarabangsa.
  3. Bertanggungjawab sebagai sekretariat dalam penilaian hasil penyelidikan dan inovasi pensyarah
  4. Menyelaras keperluan sumber dan bajet bagi menjalankan aktiviti penyelidikan dan inovasi
  5. Merancang, mengurus dan memantau penyelarasan dan penyeliaan projek / aktiviti ilmiah pelajar dan pensyarah.
  6. Merancang, mengurus dan memantau perlaksanaan dan pengumpulan penulisan dan penerbitan kertas kerja, hasil kajian, penyelidikan samada berbentuk ilmiah, pendidikan atau  kepakaran.