Politeknik METrO Johor Bahru

Font Size

Cpanel

Fungsi Utama

Fungsi dan peranan CISEC adalah :

• Memudahkan jaringan dan kolaborasi di antara Politeknik dengan Industri

• Menyediakan perkhidmatan dan maklumbalas terhadap keperluan industri terutama yang melibatkan kolaborasi dan penempatan kerja graduan

• Meningkatkan kebolehpasaran  dan kebolehdapatan kerja graduan politeknik

• Meningkatkan kadar bekerja graduan politeknik

• Menyediakan khidmat penasihatan kerjaya, perancangan dan persediaan graduan ke alam pekerjaan.